Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van

Quinta das Vinhas                
Stationsstraat 196
B - 9880 AALTER

+32 (0) 473 94 35 19
+32 (0) 497 58 35 94

BTW BE 0801 322 146

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Quinta das Vinhas enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze website.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@quintadasvinhas.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 473 94 35 19 of +32 (0) 497 58 35 94 Wij helpen u graag!

2. Onze Producten

Alle producten die door Quinta das Vinhas op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kan Quinta das Vinhas niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Quinta das Vinhas kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Quinta das Vinhas wanneer Quinta das Vinhas de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. Quinta das Vinhas zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Quinta das Vinhas behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Veilig Betalen

Bij Quinta das Vinhas staat veilig betalen centraal. Je kan betalen via het betaalplatform Mollie.

6. Transport en Levering

6.1. Transport kosten :

Er is een fix bedrag van 8€ incl BTW voorzien.

6.2. Leveringstermijn :

De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien de bestelling hierdoor echter niet binnen de 30 werkdagen zou kunnen geleverd worden, zal Quinta das Vinhas het niet voorradige artikel apart aan de koper toesturen na deze termijn. Bij uitputting van de voorraad of indien een goed niet binnen de levering termijn vermeld op de website geleverd kan worden, neemt Quinta das Vinhas contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling zonder enige kost te annuleren. Quinta das Vinhas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

6.3. Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Quinta das Vinhas van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@quintadasvinhas.be. Quinta das Vinhas houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Quinta das Vinhas zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.

6.4. Leveringsadres:

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Quinta das Vinhas in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

6.5. Afwezigheid van de koper bij de levering:

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken. Ofwel, zal het pakket in een « Afhaalpunt » neergezet worden. In dit geval, zal de koper het packet moeten afhalen.

7. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan Quinta das Vinhas van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@quintadasvinhas.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal Quinta das Vinhas binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. Quinta das Vinhas betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. Quinta das Vinhas kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

8. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Quinta das Vinhas om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres :

Quinta das Vinhas                
Stationsstraat 196
B - 9880 AALTER

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Quinta das Vinhas of rechthoudende derden.

10. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Tielt.

Indien er een geschil is, kan u dit voorleggen aan de Geschillencommissie via het ODR platform via de elektronische link op : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Op de hoogte blijven?

Volg ons op social media.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.